Podczas VIII Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE, REMIX S.A. będzie współorganizatorem Międzynarodowego Sympozjum Cynkowniczego, które odbędzie się 28 marca 2017 na terenie kompleksu wystawienniczego Targi Kielce.

Tematyka czwartej edycji spotkania branży cynkowniczej to: "Rozwój technologii nakładania antykorozyjnych powłok cynkowych". Podczas Sympozjum poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Sytuacja branży cynkowniczej na rynku polskim oraz krajów sąsiadujących
  • Prezentacje jednostek naukowo-badawczych (badania nad nanoszeniem powłok cynkowych oraz powłok o podwójnej ochronie antykorozyjnej)
  • Nowoczesne urządzenia i rozwiązania techniczne zastosowane w liniach do cynkowania zanurzeniowego
  • Remonty, modernizacje, badania inspekcyjne podzespołów urządzeń wchodzących w skład linii do cynkowania zanurzeniowego
  • Nowoczesne powłoki cynkowe o wysokiej ochronie antykorozyjnej
  • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nanoszenia cynkowych powłok ochronnych

W przypadku użytkowania stali podatnych na korozję atmosferyczną stosuje się różne techniki ochrony wyrobu przed szkodliwym działaniem środowiska naturalnego. Dzięki temu wydłuża się czas życia produktu i jego bezpiecznego użytkowania, a tym samym obniżenie kosztów eksploatacji. Najbardziej rozpowszechnioną i rozwijającą się technologią zabezpieczania stali w branżach takich jak budownictwo, transport czy budowa maszyn jest cynkowanie powierzchni gotowych wyrobów. Sposobów nakładania powłok ochronnych na bazie cynku jest kilka, a wybór uzależniony jest od rodzaju stosowanego asortymentu stalowego, możliwości aplikacji danej metody metalizacji, warunków późniejszej pracy wyrobu, stopnia agresywności środowiska, a także wymagań związanych z wyglądem powłoki.

Którą z metod cynkowania wybrać, aby najskuteczniej chronić elementy narażone na agresywne działanie czynników warunkujących powstawanie korozji? Czy pojawiły się nowe rozwiązania zapewniające długotrwałe, bezpieczne użytkowanie konstrukcji stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie? Jak rozwija się technologia cynkowania zanurzeniowego i jakie zmiany czekają nas w przyszłości?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uzyskają Państwo podczas naszego Sympozjum.

Koszty uczestnictwa (netto) w:
Sympozjum – 500 zł
Sympozjum + Bankiet + Nocleg pok. 2 osobowy – 700 zł / osoba
Sympozjum + Bankiet + Nocleg pok. 1 osobowy  – 900 zł

Terminy:
Wcześniejsza rejestracja:   17.02.2017                    
Termin zgłoszenia uczestnictwa: 18.03.2017

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszenia i przesłanie do nas.

Na wszystkie pytania odpowie Pani Sylwia Kowalik-Lichuta

tel.: +48 68 475 54 67
mob.:+48 797 328 912
e-mail: s.kowalik@remixsa.pl