Wrocławskie Centrum Badań EIT+ i TÜV SÜD Polska zostali parterami biznesowymi w zakresie współpracy badawczej, skutkującej wprowadzeniem na rynek nowego certyfikatu bezpieczeństwa nanomateriałów NANO SoP.

TÜV SÜD jest jedną z największych międzynarodowych organizacji usług technicznych na świecie. Korzystając ze 150-letniego doświadczenia, eksperci TÜV SÜD nadzorują urządzenia techniczne, sposób i techniki ich wytwarzania. Procesy certyfikacji obejmują zarówno odbiorców materiałów, z których są wykonane produkty, jak również  producentów oraz sposoby eksploatacji danego produktu. Nowy certyfikat jest jedynym na rynku polskim znakiem, który otrzymują producenci  nanomateriałów.

Znak jest gwarantem wysokich standardów prowadzenia badań materiałowych w zakładach przemysłowych, zachowania najwyższego bezpieczeństwa procesów pracy z nanomateriałami, a także będzie określał jakość i właściwości fizyko-chemiczne przedmiotowych nanomateriałów - podkreśla Piotr Kukuła, Dyrektor Działu Industry Service w TÜV SÜD Polska.

Nadanie certyfikatu przez TÜV SÜD Polska jest poprzedzone gruntownymi badaniami nanocząstek, wykonywanymi zgodnie z normą ISO/TS 17200:2013 (E) przez Laboratoria Badań Sorpcyjnych, Mikroskopii Elektronowej, Krystalografii i Spektroskopii w Podczerwieni z Transformacją Fouriera (FT-IR) Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Jedyny na polskim rynku certyfikat bezpieczeństwa NANO SoP wydawany przez TÜV SÜD Polska jest dla jego posiadaczy istotnym narzędziem zwiększającym wiarygodność i konkurencyjność w komunikacji z klientami, a także stanowiącym dowód jakości oferowanych produktów i usług oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.

Źródło: Wrocławskie Centrum Badań EIT+