Nowy skaner laserowy FARO® FocusM 70 wyznacza nowe standardy w stosunku wydajności do ceny dla Profesjonalnych Użytkowników w sektorze budowlanym oraz bezpieczeństwa publicznego.

Firma FARO® (NASDAQ: FARO), najbardziej zaufany dostawca trójwymiarowych rozwiązań pomiarowych i obrazujących w dziedzinach: metrologia przemysłowa, projektowanie produktów, BIM/CIM w budownictwie, bezpieczeństwo publiczne/badania kryminalistyczne oraz rozwiązania 3D i aplikacje usług, poinformowała o wprowadzeniu nowego standardu w stosunku wydajności do ceny dla całego portfolio skanerów laserowych FARO Focus Laser Scanner. Rozwiązanie FARO® FocusM 70 to idealny punkt wejściowy dla profesjonalnych użytkowników w sektorze budowlanym BIM/CIM oraz bezpieczeństwa publicznego, którzy rozważają możliwość skanowania laserowego.

FARO FocusM 70 w połączeniu z FARO Scene to pierwsze profesjonalne rozwiązanie w cenie poniżej 25 000 EUR, które uwzględnia wydajność na poziomie przemysłowym w nagradzanej serii skanerów laserowych FARO®. Główne cechy obejmują stopień ochrony (IP) 54, który umożliwia pracę w warunkach dużego zapylenia i wilgotności, obrazowanie HDR, szybkość wykonywania pomiarów wynoszącą niemal 500.000 punktów na sekundę i rozszerzony zakres temperatur. Ponadto, użytkownicy mają nieograniczoną swobodę wyboru oprogramowania, które najbardziej odpowiada ich procesom roboczym, ponieważ dane rejestrowane przez skaner FARO® FocusM 70 można wykorzystać w różnych programach firm trzecich.

Skaner FARO FocusM 70 został specjalnie zaprojektowany do zastosowań zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, wymagających skanowania przy odległości do 70 metrów i z dokładnością +/- 3 mm.

Wraz z wprowadzeniem rozwiązania skanującego FARO FocusM 70, profesjonaliści w sektorze budowlanym oraz bezpieczeństwa publicznego, którzy rozważają możliwość skanowania laserowego, mają teraz dostęp do idealnego rozwiązania z najlepszym stosunkiem wydajności do ceny — mówi dr Simon Raab, prezes i dyrektor generalny firmy FARO. „Wprowadzając naszą nową platformę skanerów laserowych, zmieniliśmy stosunek wydajności do ceny dla całego portfolio skanerów laserowych. Kolejny raz firma FARO spowodowała poruszenie na rynku wydajnością na najwyższym poziomie.