Prowadzenie działań w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu ma na celu stworzenie warunków odpowiednich dla zrównoważonego - społecznego i ekonomicznego rozwoju, a w konsekwencji podniesienie efektywności.

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w oparciu o zasady CSR (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) postrzegane są więc jako firmy rozumiejące tendencje rynkowe oraz płynnie zarządzające swoimi zasobami. Fundamentem CSR jest prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, uwzględniający realny wpływ decyzji biznesowych na wszystkich interesariuszy – klientów, pracowników, partnerów biznesowych, społeczności oraz na nieodłączny element naszego życia - środowisko naturalne. Ważne jest również przyczynianie się do rozwoju społeczno-ekonomicznego w możliwie jak największej skali.

- Odpowiedzialny przedsiębiorca wie, że wywiera wpływ na otoczenie i dlatego chce, by zarówno kontrahenci, klienci, jak i pracownicy czy bezpośrednie otoczenie firmy odczuwało skutki jego działań z zakresu CSR - opowiada Piotr Wieliński, Prezes Zarządu w firmie Sapa Aluminium. - W Sapie osiągamy rentowność w sposób, który jest zgodny z podstawowymi wartościami etycznymi, a także z szacunkiem dla osób, środowiska i społeczeństwa. Firma i otoczenie oddziałują na siebie wzajemnie w wielu aspektach - ekologicznie, społecznie i finansowo. Ciągła poprawa efektywności środowiskowej, zdrowia i bezpieczeństwa stanowi prawdziwe wyzwanie – dodaje.

Sapa Aluminium, zatrudniająca ponad 1500 pracowników w trzech lokalizacjach (w Trzciance, Łodzi i Chrzanowie), od wielu lat monitoruje swoje oddziaływanie na otoczenie. - Prowadzimy systematyczne badania emisji zanieczyszczeń do środowiska, w procesie produkcji stosujemy technologie proekologiczne, jak np. urządzenia ochrony powietrza czy własna oczyszczalnia neutralizująca ścieki chemiczne, prowadzimy  segregację maksymalnie minimalizującą ilość odpadów kierowanych na składowisko, współpracujemy z organizacjami odzysku, dzięki czemu nasze opakowania są segregowane, przetwarzane i kierowane do ponownego użycia, prowadzimy też bieżący monitoring zużycia mediów – wylicza starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska firmy, Adriana Sokołowska.

Sapa angażuje się także w życie lokalnych społeczności, m. in poprzez finansowanie i współfinansowanie inwestycji w gminach, na terenie których działa. Sapa Aluminium wspomogła gminę Trzcianka przy modernizacji Parku 1 Maja, a także sfinansowała bezasekuracyjny park linowy nad jeziorem Sarcz, który w zaledwie rok po oddaniu do użytkowania został wybrany przez czytelników „Głosu Wielkopolski” Turystycznym Hitem Wielkopolan. Te lokalne działania zaowocowały wyróżnieniem przyznanym przez dziennikarzy w Kategorii „Przedsiębiorczość i Gospodarka 2015” podczas Spotkania Noworocznego Starosty powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i Forum Gospodarczego Powiatu ZPP Lewiatan, mającego na celu docenienie tych, którzy przyczynili się do rozwoju gospodarki regionu.

Sapa wspiera także działania lokalnych stowarzyszeń i klubów sportowych (jak np. "Gramy z Sercem" i MKS Lubuszanin Trzcianka). Firma posiada też własny klub biegacza zaSapa:ni, który łączy pracowników preferujących aktywny styl życia, ich rodziny, a także jej klientów. Jednym ze sposobów wsparcia klubu jest zapewnienie uczestnikom środków na pokrycie opłat startowych W tym roku zaSapa:ni wzięli udział m. in. w biegu Runmageddon Classic w Poznaniu (w trakcie którego zawodnicy mieli do pokonania ponad 50 przeszkód na odcinku 12 km), a także w charytatywnym biegu sztafetowym Kraków Business Run, podczas którego biegacze rywalizowali ze sobą w 1000 pięcioosobowych zespołach, a zebrane środki zostały przekazane na rzecz podopiecznych Fundacji Jana Meli „Poza Horyzonty” oraz podopiecznych Stowarzyszenia „Unicorn”.

Działania Sapy nie ograniczają się jednak tylko do dbałości o swoich pracowników oraz lokalne otoczenie firmy - przedsiębiorstwo wprowadziło bowiem ciekawe rozwiązanie skierowane do dostawców. - Wymagamy podpisania przez dostawców Deklaracji Dostawcy, której treść zawiera standardy dot. BHP, ochrony środowiska i warunków pracy, w tym godnego wynagrodzenia i dopuszczanego prawem wieku pracowników – mówi Piotr Wieliński Prezes Zarządu w firmie Sapa Aluminium. - Intencją tego dokumentu jest pozytywne oddziaływanie na nasze dalsze otoczenie, zwiększenie świadomości naszych partnerów w zakresie CSR oraz zachowanie transparentności zasad współpracy na każdym jej etapie – wyjaśnia.

Idee zrównoważonej produkcji i mechanizmy przekształcania swoich wizji na rzeczywistą politykę są coraz ważniejsze we współczesnym biznesie i wszystko wskazuje na to, że tendencja ta będzie się tylko przybierać na sile. Od 2009 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi Respect Index, czyli indeks spółek działających zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania - także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Według danych udostępnianych przez GWP, do 2015 roku respect Index zyskał 31%, podczas gdy WIG wzrósł o 11% - co powinno zachęcić do wdrożenia działań CSR nawet w przedsiębiorstwach dotychczas sceptycznych.