Geometria narzędzia frezującego jest jednym z czynników decydujących o jakości procesu wytwarzania. W przypadku doboru niewłaściwej geometrii może prowadzić do zwiększenia sił skrawania i złej jakości powierzchni.

Stopy aluminium stanowią największą część pośród materiałów wykorzystywanych w wytwarzaniu
statków powietrznych. Do ich kształtowania ubytkowego najczęściej wykorzystuje się zabieg frezowania. Stopień skomplikowania części, wymagane tolerancje i duża ilość powierzchni swobodnych stawiają przed narzędziami wyzwania w postaci: wydłużonego czasu trwałości i zapewnienia zwiększonej wydajności. Usuwana ilość materiału w stosunku do masy wytwarzanego
elementu sięga często ponad 90% masy przygotówki.