W pracy zwrócono uwagę na metody łączenia prętów zbrojeniowych, zwłaszcza spawalnicze. Wskazano na zakres kontroli jakości, jaką należy prowadzić w trakcie wytwarzania konstrukcji żelbetowej.

Jedną z bardziej rozwijających się gałęzi przemysłu w kraju jest budownictwo wykorzystujące stal zbrojeniową. W artykule podano przykłady konstrukcji, w których zastosowano stal zbrojeniową i przedstawiono zmiany w produkcji stali zbrojeniowej na przestrzeni ostatnich lat na przykładzie
Polski i Unii Europejskiej.