Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych obszarów, które należy wziąć pod uwagę w przypadku zarządzania pracownikami, które ma być ukierunkowane na sukces zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy.

W dobie funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach dynamicznych zmian otoczenia i wzrostu konkurencyjności zarządzanie pracownikami nabiera niezwykle istotnego znaczenia. Kluczowe staje się odpowiednie dobranie pracowników do prawidłowo zdefiniowanych oczekiwań względem stanowiska pracy, a tym samym dobór pracowników o odpowiednich kompetencjach i umiejętnościach, a także dalsze ich rozwijanie. Istotne jest także odpowiednie motywowanie pracownika zarówno w celu zatrzymania go w przedsiębiorstwie, jak również po to, aby dzięki prawidłowej motywacji zwiększyć jego zaangażowanie, co może przełożyć się na wzrost efektywności pracy.