Zamówienia publiczne to system naczyń połączonych. Istniejące w jego ramach rozwiązania prawne mają realny wpływ na gospodarkę.

Zamówienia publiczne to system naczyń połączonych. Istniejące w jego ramach rozwiązania prawne mają realny wpływ na gospodarkę. Szacuje się, że w Polsce z rynkiem zamówień publicznych związanych jest około 37 000 zamawiających oraz około 200 000 potencjalnych wykonawców. Liczby te nie oddają jednak do końca wielkości rynku zamówień publicznych. Należy bowiem pamiętać o tym, że niemal każda inwestycja publiczna realizowana jest przy udziale różnego rodzaju dostawców lub podwykonawców.