Ze względu na bardzo dobre własności mechaniczne, wysoką wytrzymałość temperaturową i odporność korozyjną obróbka żarowytrzymałych stopów niklu konwencjonalnymi metodami jest bardzo trudna i kosztowna.

Dlatego też w wielu przypadkach, aby uzyskać pożądane wskaźniki technologiczne, do obróbki stopów Inconel wykorzystuje się techniki niekonwencjonalne, w tym przede wszystkim obróbkę elektroerozyjną. W artykule przedstawiono wyniki badań określających wpływ podstawowych parametrów procesu, tj. natężenie prądu oraz czasu impulsu na obrabialność elektroerozyjną stopów Inconel 718 oraz Inconel 625.

Czytaj dalej