Artykuł przedstawia metodykę modelowania i analizy rozkładu temperatur w komorze piekarnika.

Model piekarnika wykonany został z zastosowaniem systemu 3D-CAD. Analizę numeryczną rozkładu temperatur opracowano z wykorzystaniem oprogramowania opartego na metodzie elementów skończonych (MES).

W ostatnich latach w sektorze AGD firmy coraz częściej są zainteresowane poprawą parametrów użytkowych swoich wyrobów, co wymuszają zarówno uregulowania prawne, jak też rynek konsumentów. Z tego względu modelowanie CAD i analiza procesów CAE/MES coraz częściej są stosowane na etapie tworzenia nowych konstrukcji, ale również do modyfikacji już istniejących.

Rynek AGD dotychczas w mniejszym stopniu korzystał z narzędzi do analiz programowych CAE/MES, jednak obecne wymogi prowadzenia prac rozwojowych powodują, że coraz częściej stosuje się tego typu narzędzia również przez wytwórców sprzętu gospodarstwa domowego. Potwierdzają to nasze doświadczenia ze współpracy z firmami z branży AGD oraz ogólna, większa liczba branżowych i naukowych opracowań z tego zakresu. Prowadzenie podobnych badań nie tylko pozwala optymalizować sterowanie procesem (np. dla piekarnika – pieczenia), ale również umożliwia analizę konstrukcji, materiałów stosowanych do wykonania określonego wyrobu oraz technologii wytwarzania. To wszystko docelowo wpływa na jakość wyrobu finalnego oraz jego cenę.