Ruszyła budowa nowoczesnego zakładu Grupy Messer na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

26 czerwca wbudowano kamień węgielny pod nowy zakład Messer. Budowa zostanie zrealizowana w Turku, na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez nowo powstałą spółkę MP Production, której jedynym udziałowcem jest Messer Polska Sp. z o.o. Inwestycja jest efektem konsekwentnie prowadzonej strategii rozwoju Grupy Messer w Polsce i będzie drugim w kraju, w ramach Grupy, zakładem tego typu. W związku z kolejną inwestycją w Polsce, Messer spodziewa się dalszego, dynamicznego wzrostu przychodu, optymalizacji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw oraz poprawy rentowności, co w efekcie będzie prowadzić do maksymalizacji spodziewanych zysków. Budowa zakładu potrwa półtora roku, a uruchomienie instalacji planowane jest w drugiej połowie 2015 roku.